Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

za rok 2016 podle vyhl. č.269/2015

Rok 2016 je prvním rokem, za který se budou vyúčtovávat náklady na teplo a teplou vodu podle vyhlášky č. 269/2015. Cílem vyhlášky je stanovit takové parametry, aby vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu bylo maximálně spravedlivé. O rozdílnosti vyúčtování podle nové vyhlášky jsme psali v minulosti v elektronickém zpravodaji.

Hlavní předpisy

  • Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (č. 269/2015 Sb. - účinnost od 1. 1. 2016)
  • Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (č. 67/2013 Sb. v platném znění - novela 104/2015 Sb. je účinná od 1. 1. 2016)
  • Zákon o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb. v platném znění)

 

Jistě upřímnou snahu tvůrců vyhlášky doprovázejí otázky:

  • Kdo a kdy určí podíl základní a spotřební složky nákladů za teplo?
  • Co má větší váhu? Rozhodnutí shromáždění vlastníků, nebo vyhláška?
  • Existuje souvislost mezi způsobem evidence topných nákladů (indikátory topných nákladů, denostupňová metoda,…), zateplením domu a podílem základní a spotřební složky nákladů na teplo?
  • Jak postupovat v případech kdy nelze odečíst stavy indikátorů (vlastník je dlouhodobě mimo jednotku bez možnosti vstupu do ní, nebo odmítá vpustit osobu oprávněnou k odečtu do jednotky)?
  • Jak se provádí vyúčtování v případech, kdy jsou v jednotkách instalovány bytové předávací stanice?
  • Je nutné provést vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v průběhu roku v důsledku změny vlastníka jednotky?
  • Jak probíhá vlastní výpočet podílů jednotlivých vlastníků na celkových nákladech na teplo a teplou vodu, které hradí společenství vlastníků dodavateli?

Zcela jistě budete schopni seznam otázek doplnit dalšími. Jestliže je téma rozúčtování nákladů na teplo a TV pro vás důležité, přijďte o něm (ale nejen o něm) diskutovat na seminář Praktická správa domu a vyúčtování nákladů na teplo a TV za rok 2016 s předsedou rady Asociace rozúčtovatelů tepla a vody, ing. Jiřím Zerzaněm.

Semináře proběhnou na jaře v těchto městech:

Praha 21. 02. 2017, Hotel Fortuna City, Bečvářova 14

Plzeň 22. 02. 2017, Hotel Trend, Kovářská 13a

Ostrava 01. 03. 2017, Hotel Brioni, Stodolní 8

Brno 08. 03. 2017, Centrum Veveří 102, Brno

 

Program semináře:

09:00 - 10:30              Legislativa a hospodaření společenství vlastníků.

10:30 - 10:45              Přestávka, občerstvení.

10:45 - 12:15              Vyhláška č.269/2015 – vyúčtování za rok 2016.

12:15 - 12:30              Přestávka, občerstvení.

12:30 - 14:00              Technická správa domu, diskuse.

Jak to na semináři vypadá v praxi?

Pro lepší představu, jak to na semináři vypadá, Vám přinášíme malou ochutnávku ze semináře konaném v Brně.

 

Cena za seminář:

1.990 Kč vč. DPH

650 Kč vč. DPH pro přidružené členy PND

Pro koho je seminář určen?

Pro všechny zájemce o danou problematiku, zejména pro členy výborů společenství vlastníků, pracovníky správcovských společností a pracovníky dalších vlastníků bytového fondu (BD, města).

Jak se můžete přihlásit?

Jednoduše prostřednictvím FORMULÁŘE a následnou úhradou poplatku za seminář.

Těšíme se na setkání se všemi zájemci o danou problematiku. V případě dotazů, či podnětů nás kontaktujte na info@pronasdum.cz