Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Otázky a odpovědi

Hledáte další informace, které Vás zajímají? Ve spolupráci s MMR jsme pro vás připravili souhrn nejčastějších dotazů na téma Rozúčtování nákladů v domech na teplo a teplou vodu.


Řeší nová vyhláška také případ, kdy je byt napojen na dálkový zdroj tepla, ale převážně využívá krbová, případně akumulační kamna?

Vyhláška případy, kdy je využíván lokální zdroj tepla (např. krbová kamna, přímotopné konvektory, přímotopné radiátory, atd.), neřeší. V domě s ústředním vytápěním není vhodné k vytápění používat pouze krbová kamna a otopná tělesa mít uzavřená, jelikož by se příjemce služeb vystavoval riziku nedodržení spodní hranice 20 % oproti průměru zúčtovací jednotky. Krbová kamna může používat např. v přechodném období, kdy není bytový dům centrálně vytápěn.

Jakým způsobem je ve vyhlášce zohledněno, že některé byty mají a jiné nemají zasklenou lodžii. U zasklené a zavřené lodžie je teplotní rozdíl až 10 stupňů Celsia. Nechali jsme si zasklít na vlastní náklady, tím šetříme a máme být potrestáni sankcí v rozúčtování?

Vyhláška č. 269/2015 Sb. pohlíží na zúčtovací jednotku (dům) jako na jeden tepelně technický celek a nezohledňuje skutečnost, ani to není možné, že by se zlepšení tepelně izolačních vlastností týkalo pouze jednotlivé bytové jednotky. Proto vyhláška při rozúčtování nákladů na vytápění k individuálně provedeným úpravám (např. zasklení lodžie, výměna oken, atd.) nepřihlíží. Z tohoto důvodu by se při revitalizaci zúčtovací jednotky mělo postupovat systémově tj. provádět úpravy, které zlepšují tepelně izolační vlastnosti zúčtovací jednotky jako celku a nikoliv individuálně. Touto úpravou však nebude uživatel bytové jednotky sankcionován, pouze pro něj budou platit stejná pravidla jako pro ostatní příjemce služeb.

Při měření tepla kalorimetry se musí zohlednit poloha a orientace místností bytové jednotky v koeficientech nebo se uplatňuje pouze při instalaci radiátorových poměrových měřičů RTN (rozdělovač topných nákladů).

Ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 67/2013 Sb. v platném znění, je v § 6 odst. 2 uvedeno, že spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Z uvedeného tedy vyplývá, že se jedná o kalorimetry a indikátory vytápění.

Může si SVJ na shromáždění (podle způsobu schvalování ve stanovách) odsouhlasit vlastní způsob rozúčtování služeb (tepla a teplé vody) než ten, který je uveden v zákoně č. 67/2013 Sb. a prováděcí vyhlášce č. 269/2015 Sb.?

V případě, že jsou nainstalována zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, je nutné postupovat dle § 6 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb., ve znění novely 104/2015 Sb. a není možné si odhlasovat vlastní způsob rozúčtování.