Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Stanovy společenství vlastníků a péče řádného hospodáře

Dámy a pánové, předsedové a členové výborů společenství vlastníků. Pokud již máte stanovy vašeho společenství upravené do souladu s občanským zákoníkem, pak nemusíte číst dál. Vám ostatním je následující text určen.

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (tzv. Nový občanský zákoník, dále jen NOZ) v §3041 (2) přechodných ustanoveních říká, že… "právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí jej orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík…"

NOZ nabyl účinnosti 1. 1. 2014, tedy do 31. 12. 2016 bylo povinností všech společenství vlastníků přizpůsobit svoje stanovy. Dříve nebo později vyzve příslušný rejstříkový soud předsedu společenství, aby v dané lhůtě tuto chybu napravil. Obvykle stanoví lhůtu k zjednání nápravy na 30 dnů. Jak vidíte, čas na tvorbu (koupi) stanov, jejich připomínkování členskou základnou, svolání shromáždění, projednání a schválení nových stanov, vložení údajů do rejstříku elektronicky a fyzicky, je velmi krátký. Pokud již nemáte alespoň vybrané hotové stanovy, tak se jedná o čas nereálný. Nicméně i zde platí, že lepší než strkat hlavu do písku a dělat, že se nás dopis z rejstříku ale vůbec netýká, je s rejstříkem komunikovat. Nejlépe telefonicky i písemně. Telefonicky, protože jim můžete rychle sdělit, že si uvědomujete vytýkaný nedostatek a že na odstranění pracujete, písemně, abyste měli o svém tvrzení doklad.

Co se stane, když zvolíte variantu „pštros?“ Po marném uplynutí lhůty dané rejstříkem vám přijde dopis č. 2. Znovu budete vyzváni ke splnění své povinnosti a znovu vám bude dána lhůta. Ta již může být i kratší, 15-denní. Znovu nekomunikujete, znovu neplníte požadavek rejstříku. Přijde obálka č. 3. V ní již bude informace o paragrafech, které jste svým nedbalostním jednáním porušili a sankce, která může dosahovat řádově desítek tisíc korun a k tomu opět lhůta, tentokráte ke splacení sankce. Samozřejmě, že původní povinnost uvést stanovy do souladu s NOZ stále trvá!

Pokud necháte situaci dojít až do této fáze, pak zřejmě zaplatíte sankci z účtu společenství. Zde máme opět dvě varianty dalšího možného postupu. Za prvé, spoluvlastníci se budou cítit stejně vinni jako vy a platbu sankce přijmou jako úděl. Za druhé, spoluvlastníci budou naštváni na vás a budou po vás chtít sankci zaplatit. Protože jste svojí nedbalostí a nečinností porušili §159 NOZ a nejednali jste s tzv. péčí řádného hospodáře.

Z výše uvedeného textu vyplývá jednoznačné doporučení – bez ohledu na to, zda vás rejstřík bude kontaktovat, či nikoli, zahajte neprodleně práce na přijetí nových stanov. Peníze, které „utratíte“ za splnění zákonného požadavku budou výrazně menší než částka za případnou sankci. Zvláště, pokud byste ji měli platit z vlastní kapsy.

Nevíte, jak na to? Chcete poradit s postupem jednotlivých činností? Nemáte zkušenosti s komunikací s rejstříkem? Napište nám na info@pronasdum.cz, nebo volejte 730 518 804.